?

Log in

No account? Create an account
Дорогой дневник [entries|archive|friends|userinfo]
Свеатлана

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Sexy Shop Analysis" cover [Jun. 11th, 2011|12:31 pm]
Свеатлана

"Sexy Shop Analysis" cover, originally uploaded by VLPRS.

LinkLeave a comment

http://sveakrasivaya.livejournal.com/ [Jan. 4th, 2011|01:36 pm]
Свеатлана
http://sveakrasivaya.livejournal.com/ http://sveakrasivaya.livejournal.com/
Link1 comment|Leave a comment

Moro [Dec. 19th, 2010|03:43 am]
Свеатлана
[Tags|, ]
[Current Location |Finland, Southern Finland, Ylä-Malmi, Tapaninkylä]

Hassuu latasin lj luuriin ja kirjoittelen tulevaisuudessa toiselle käytäjälle, dunnou onko fixua.

Mhö

Posted via LiveJournal app for iPhone.

LinkLeave a comment

just chillin [Dec. 9th, 2010|03:16 pm]
Свеатлана
LinkLeave a comment

Perjantai [Dec. 3rd, 2010|08:06 pm]
Свеатлана
[Tags|]
[Current Mood |boredas fuck]
[Current Music |Guf - doma | Powered by Last.fm]

Ei oo päivät muuttuneet, tuntuu ei miltään, kaipaan juopottelua, sitä hälinää. Samaa aikaan taistelen itseni kanssa. Emmä halua alkoholia, haluunpas, mutten sitä humala oloa. Just sitä humalaoloa haluan. Mutten sitä jälki oloa, ei, ei krapulaa. Morkkis tuopista, yhestä tai toisesta kulauksesta. Mulla on viharakkaus suhde alkoholin kanssa, jatkunut jonkin ajan. Vittuttaa tää minussa. Kun ei jonkin aikaan ole juonu, tulee valtava himo, se on täällä tänään. Kaipaan vähän toisenlaist ajatusmaailmaa tähän arkeen. Ehkä mä taistelen viellä tän viikonlopun. Maanantain täytyy kyl ottaa. Sillo otetaan.
LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 2nd, 2010|08:34 am]
Свеатлана
LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 1st, 2010|01:44 am]
Свеатлана
[Current Music |Huge L - Lähiö lupiini | Powered by Last.fm]

LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 1st, 2010|01:33 am]
Свеатлана
LinkLeave a comment

(no subject) [Nov. 30th, 2010|09:50 pm]
Свеатлана
[Tags|]
[Current Music |Rihanna - Skin | Powered by Last.fm]

LinkLeave a comment

(no subject) [Nov. 30th, 2010|07:09 pm]
Свеатлана

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]